وب سایت اختصاصی بهمن کاظمی

موسيقي آوازي را از دوران كودكي و موسيقي سازي را از دوران نوجواني فراگرفت. خانواده پدري اش آشنا با خط و ادبيات ، و خانواده مادري او از شيفتگان موسيقي سنتي بودند. از اين رو، وی از همان ابتدا به شنيدن آثار صوتي دوران قاجار روي آورد. در اين زمينه، ميرعلي مكرمي از دوستان و معاصران اقبال آذر گنجينه گرانبهايي از موسيقي قديم و روایت متفاوتی از ردیف آوازی را در اختيار وي قرار داد كه از دوران نوجواني چراغ راهش شد.
در حوزه ادبيات فارسي از دو اديب بزرگ خطه غرب، استاد بهزاد كرمانشاهي و استاد وفاي كرمانشاهي بهره ¬فراوان برد. افزون بر اینها، كاظمي از استادان گمنام و بنام فراواني نیز بهره برده است و همواره خود را وام¬دار ايشان مي داند. از آن ميان مي توان به حسن شيري، رحمت لله مرآتي،  نعمت الله معتمدي، حشمت الله مسنن، محمود تاجبخش و ابراهيم سپهري اشاره نمود. همچنين آشنايي بيست و چند ساله با استاد حاتم عسكري فراهاني باعث گرديد از تجارب رديف و مجموعه آرشيو شخصي ايشان بهره¬هاي فراوان ببرد. در سال 1376 آخرين استادي كه در نحوه نگرش وي به موسيقي آوازي تأثير بسزايي گذاشت، استاد صديف رامبد بود كه با سخاوتي كم نظير تجارب هنر مركب و مرصع¬خواني خويش را در اختيار وي نهاد. رابطه وي با این دو استاد اخير و استاد وفای کرمانشاهی فراتر از رابطه موسيقي و شعر است، به گونه ای که كاظمي آنان را جزئي از خانواده و خويشان خود مي داند.

کتاب ها

موسیقی قوم تالش
جزئيات
موسیقی قوم کرد
جزئيات
سلسله موی دوست
جزئيات
موسیقی ایلام
جزئيات
گلبانگ سربلندی
جزئيات
قانونمندی آواز
جزئيات
هویت ملی در ترانه های اقوام ایرانی
جزئيات