گلبانگ سربلندی

 

گلبانگ سربلندی نام کتاب
بررسی مبانی آوازی ایران موضوع
1389 تاریخ انتشار
فرهنگستان هنر ناشر

مجموعة‌ مطالب‌ مندرج‌ در اين‌ كتاب‌ که به همراه هشت عدد لوح فشرده صوتی منتشر شده است، به بحث پيرامون اجزاء و اجراي آواز پرداخته و به بررسي‌ صدها اثر برجسته از آوازخواني اواخر قاجار، شامل اولین آثار صوتی ضبط شده بر روی صفحات سنگی گرامافون می پردازد. بررسی مبانی آواز ایرانی، تحلیل شیوه های آوازخوانی در طی سده گذشته، شرح تاریخی سیر ضبط موسیقی و دیسکوگرافی دوره اول ضبط صفحه، از جمله تلاش هایی است که در این مجموعه گردآوری شده است.

توضیحات