زندگي نامه

بهمن كاظمي-  متولد 1345
موسيقي شناس اقوام و ملل-  مدرس دانشگاه
موسيقي آوازي را از دوران كودكي و موسيقي سازي را از دوران نوجواني فراگرفت. خانواده پدري اش آشنا با خط و ادبيات ، و خانواده مادري او از شيفتگان موسيقي سنتي بودند. از اين رو، وی از همان ابتدا به شنيدن آثار صوتي دوران قاجار روي آورد. در اين زمينه، ميرعلي مكرمي از دوستان و معاصران اقبال آذر گنجينه گرانبهايي از موسيقي قديم و روایت متفاوتی از ردیف آوازی را در اختيار وي قرار داد كه از دوران نوجواني چراغ راهش شد.
در حوزه ادبيات فارسي از دو اديب بزرگ خطه غرب، استاد بهزاد كرمانشاهي و استاد وفاي كرمانشاهي بهره فراوان برد. افزون بر اینها، كاظمي از استادان گمنام و بنام فراواني نیز بهره برده است و همواره خود را وامدار ايشان مي داند. از آن ميان مي توان به حسن شيري، رحمت الله مرآتي،  نعمت الله معتمدي، حشمت الله مسنن، محمود تاجبخش و ابراهيم سپهري اشاره نمود. همچنين آشنايي بيست و چند ساله با استاد حاتم عسكري فراهاني باعث گرديد از تجارب رديف و مجموعه آرشيو شخصي ايشان بهره هاي فراوان ببرد. در سال 1376 آخرين استادي كه در نحوه نگرش وي به موسيقي آوازي تأثير بسزايي گذاشت، استاد صديف رامبد بود كه با سخاوتي كم نظير تجارب هنر مركب و مرصع خواني خويش را در اختيار وي نهاد. رابطه وي با این دو استاد اخير و استاد وفای کرمانشاهی فراتر از رابطه موسيقي و شعر است، به گونه ای که كاظمي آنان را جزئي از خانواده و خويشان خود مي داند.
بهمن كاظمي از سال 1375 به فعاليت هاي پژوهشي گسترده اي در زمينه موسيقي اقوام ايراني پرداخت و حجم عظيمي از سرمايه هاي مادي و معنوي اش را در این راه نهاد. حاصل اين پژوهش ها، بيش از 1000 ساعت ضبط تصویری و 40000 قطعه عکس از زندگی موسيقایی اقوام ايراني است كه در زمان حاضر معتبرترين منبع پژوهش موسيقايي كشور ايران به شمار مي آيد. افزون بر پژوهش در کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان، وی در سال هاي 1385 تا 1389 فرصتي يافت تا در كشور مالزي به مطالعه و بررسي موسيقي تمدن هاي چين و هند نيز بپردازد.
بخشی از سوابق علمي و پژوهشي بهمن کاظمی عبارت اند از:
   1388 ، UPM  در حکومت و سیاست از دانشگاه (PhD)دکتر
برنده مقاله برتر سازمان يونیسف در مورد حقوق كودكان، 1376
پژوهشگر نمونه سازمان صداوسيما، 1382
مدرس دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکز،1382-  1378
عضو شورای پژوهش موسیقی سازمان صدا و سیما، 1380- 1378
طراح كشور هشت قوميتي ايران و نشر كتاب (هويت ملي در ترانه¬هاي اقوام ايراني ) ، 1380
نشر كتاب ( قانونمندي آواز ) ، 1375
ارائه نوار ياران همدم در سال 1373 و اجراي كنسرت هاي متعدد تا پیش از سال 1376
آهنگ سازي و خوانندگي تصانيف متعدد در حوزه موسيقي سنتي تا پیش از سال 1376
نشر کتاب (موسیقی قوم کرد)، 1389
نشر کتاب (موسیقی قوم تالش)، 1389
نشرکتاب (موسیقی ایلام)، 1389
نشر مجموعه نفیس (سلسله موی دوست، مردم شناسی موسیقی اقوام ایرانی)، 1389
نشر کتاب( گلبانگ سربلندی)، 1389