موسیقی اقوام ایرانی
قوم فارس
قوم آذری
قوم کرد
قوم ترکمن
قوم عرب
قوم لر
قوم بلوچ
قوم تالش

طرح پژوهش قوم شناسي ايران با محوريت موسيقي و هويت ملي در ميان اقوام ايراني براي نخستين بار در سال 1374 آغاز گرديد و طي سالهاي 1380-1378 به نشر مقاله هاي هويت و همبستگي ملي در فصلنامه مطالعات ملي و كتاب هويت ملي در ترانه هاي اقوام ايراني در سال 1380، انجاميد . پس از آن طي حضوري مستمر ، شبانه روزي و پنج ساله گونه هاي مختلف موسيقي رايج در اين قوميت ها ثبت و ضبط گرديد . حاصل این پژوهش طرح كشور هشت قوميتي ايران (تالش، كرد، لر، عرب، بلوچ، آذري، فارس، تركمن) است که نخستين بار توسط بهمن کاظمی مطرح گرديد و همچنین شناسایی ويژگي موسيقايي اين اقوام و تبیین تفاوت ها و تشابهات موسیقی میان آنها که بیش از 1000 ساعت ضبط تصویری می باشد از دیگر تلاش هایی است که توسط وی صورت گرفته است.